NOAB

NOAB_logoAls kantoor ben ik NOAB-gecertificeerd. Een NOAB-certificering is slechts voor een enkel administratiekantoor weggelegd. Het kantoor moet voldoen aan de zware eisen die het lidmaatschap stelt. Periodiek komt de NOAB dan ook controleren of de eisen nog steeds worden nageleefd. Een belangrijke eis die de NOAB stelt is het volgen van permanente educatie.wanda_NOAB

Dit is voor u van belang, u wilt immers een boekhouder die met zijn kennis up-to-date is. Maar ook wordt er gecontroleerd of de dossieropbouw aan de eisen voldoet en of de jaarrekening is opgesteld volgens de huidige normen. Bovendien wordt er van ieder aangesloten NOAB-lid verwacht dat er een kantoorwaarnemer is aangesteld, veelal een ander NOAB-kantoor. In geval van ziekte of een calamiteit is de continuïteit van het kantoor gewaarborgd.